JAK ZAPISAĆ SIĘ NA ZAJĘCIA?

ELEKTRONICZNIE

tutaj wybierz zajęcia, które Cię interesują

prześlij elektroniczny formularz rekrutacyjny

TRADYCYJNIE

tutaj wybierz zajęcia, które Cię interesują

pobierz i wypełnij formularz zgłoszeniowy

dostarcz formularz rekrutacyjny osobiście lub drogą pocztową do Biura Projektu
ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice

Zajęcia oraz konferencje mogą być realizowane on-line.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie Projektu,
o czym uczestnicy będą informowani na bieżąco w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres.

Informacje dotyczące projektu dostępne są w Dziale Karier Studenckich i Promocji pod numerem telefonu 32 208 36 71.