WYBIERZ ZAJĘCIA, KTÓRE CIĘ INTERESUJĄ

ABC zdrowego odżywiania

Każda zakwalifikowana do projektu osoba będzie mogła skorzystać z trzech wizyt, w ramach których zostanie przeprowadzony wywiad żywieniowy, analiza składu masy ciała, indywidulany plan diety.

ODŻYWIAJ SIĘ ZDROWO

warsztaty w grupach z zakresu zdrowego odżywiania i przygotowywania zdrowych posiłków.
Warsztaty skierowane są do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, podopiecznych fundacji oraz seniorów, realizowane będą dla 10 grup. Dla każdej grupy uczestników zostaną zrealizowane 3 spotkania warsztatowe.

Boksuj z Medykiem

Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami boksu. Zajęcia skierowane są do:
− 1 grupy: dzieci i młodzieży,
− 1 grupy: osób pełnoletnich
− 1 grupy: seniorów

Zatańcz z medykiem

Tańce latynoamerykańskie. Zajęcia skierowane są do:
− 1 grupy: dzieci i młodzieży,
− 1 grupy: osób pełnoletnich
− 1 grupy: seniorów

Wspinaj się z medykiem

Zajęcia z zakresu wspinaczki. Zajęcia skierowane są do:
− 1 grupy: dzieci do 13 lat
− 1 grupy: młodzieży pow. 13 lat
W trakcie zajęć zostaną podjęte takie zagadnienia jak: bezpieczeństwo, praca w grupie, nauka asekuracji.

Pilates po chorobach onkologicznych

Organizacja zajęć dla pacjentów po przebytych chorobach onkologicznych. Zajęcie odbędą się w dwóch 2 grupach.

Życie i zdrowie Człowieka XXI wieku

Odbiorcami konferencji będą mieszkańcy regionu, w tym w szczególności uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, ich opiekunowie, licealiści, podopieczni fundacji, studenci oraz pracownicy SUM
w Katowicach, pracownicy służby zdrowia oraz podmioty współpracujące z Uczelnią.
W ramach konferencji zostaną zorganizowane warsztaty z zakresu: ergonomii ciała, zdrowego żywienia, analizy masy ciała, pierwszej pomocy, samokontroli zdrowia.

Stop uzależnieniom

Odbiorcami konferencji będą mieszkańcy regionu, w tym w szczególności uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ich opiekunowie, licealiści, podopieczni fundacji, studenci, w tym studenci oraz pracownicy SUM w Katowicach, pracownicy służby zdrowia.

Zajęcia oraz konferencje mogą być realizowane on-line.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie Projektu,
o czym uczestnicy będą informowani na bieżąco w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres.

Informacje dotyczące projektu dostępne są w Dziale Karier Studenckich i Promocji pod numerem telefonu 32 208 36 71.