Patrycja Matusińska

+48 32 208  3671
+48 606 802 783
rzecznik@sum.edu.pl

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Dział Karier Studenckich i Promocji
ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice