Osoby prywatne zapraszamy do SKLEPU SUMOrganizacje i Jednostki SUM
zapraszamy do zapoznania się z zasadami zamawiania i odbioru materiałów promocyjnych

Uprzejmie informujemy, że materiały wydawane są w ograniczonych ilościach, w zależności od charakteru wydarzenia, liczby uczestników oraz dostępności materiałów.

Wnioskodawca, który otrzymał materiały promujące, jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania zawierającego informację o ilości i formie przekazywanych materiałów w terminie 10 dni od daty ich rozdysponowania.
Dysponenci niewykorzystanych materiałów promujących w celach, o których mowa we Wniosku, zobowiązani są do ich zwrotu wraz ze składanym sprawozdaniem.

Materiały wydawane są do przekazywania nieodpłatnego, w celach informacyjnych i promujących działalność Uczelni oraz na rzecz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym na potrzeby reprezentacji Uczelni.
Materiały promujące nie są wydawane w celach sprzedaży oraz kolekcjonerskich.

Jak złożyć wniosek o materiały promocyjne?W przypadku organizacji studenckich na poczet preliminarza materiały promocyjne wydawane są na podstawie Zapotrzebowania:

– złożonego co najmniej 10 dni przed planowanym terminem odbioru

– podpisanego i ostemplowanego

– z potwierdzoną dostępnością materiałówW pozostałych przypadkach materiały promocyjne wydawane są na podstawie Wniosku o przekazanie materiałów promujących

– złożonego co najmniej 10 dni przed planowanym terminem odbioru

– podpisanego i ostemplowanego

– z potwierdzoną dostępnością materiałów