Biuro Promocji zajmuje się organizacją uroczystości uniwersyteckich, ale także pomaga Studentom w organizacji przedsięwzięć promujących naukę.

Biuro Promocji reprezentuje Uczelnię podczas targów, festiwali oraz wydarzeń, gdzie przybliża kandydatom na studia ofertę edukacyjną Uczelni.