Szanowny Pracodawco,

Biuro Karier Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zaprasza do współpracy w zakresie:

1

Publikacji na stronie internetowej ogłoszeń dotyczących ofert pracy.
Aby zamieścić ofertę pracy prosimy o pobranie, wypełnienie naszego formularza i odesłanie go na adres: ajany@sum.edu.pl

2

Publikacji na stronie internetowej ogłoszeń dotyczących staży/ praktyk/ wolontariatów.
W tym celu prosimy o przesłanie szczegółowych informacji i programu stażu / praktyki/ wolontariatu oraz wymagań, jakie ma spełnić kandydat na adres: ajany@sum.edu.pl

3

Publikacji na stronie internetowej propozycji szkoleń/ programów/ projektów/ konferencji/ webinariów skierowanych do studentów i/lub absolwentów.
W tym celu prosimy o przesłanie szczegółowych informacji na adres: ajany@sum.edu.pl

Zamieszczamy wyłącznie oferty pracy krajowe, przesłane bezpośrednio przez pracodawców.
Nie zamieszczamy ofert agencji pośrednictwa pracy.

Biuro Karier ŚUM zastrzega sobie prawo do wybrania i publikacji ofert odpowiadających kierunkom kształcenia na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

Zamieszczamy wyłącznie bezpłatne oferty podnoszenia kwalifikacji zawodowych.