REDAKTOR

16 listopada 2020

STANOWISKORedaktor
FIRMAGrupa farmacja.net
ADRESul. Patriotów 110 lok. 209; 04-844 Warszawa
KONTAKT
OBOWIĄZKI– tworzenie merytorycznych treści zamieszczanych na portalu medycznym m.in.:
– artykułów
– streszczeń
– newsów
– wywiadów
RODZAJ UMOWYumowa o dzieło
WYMIAR CZASU PRACY
MIEJSCE PRACYzdalna
GODZINY PRACY
WYNAGRODZENIEuzależnione od doświadczenia
INNE ŚWIADCZENIA
LICZBA MIEJSC2
WYKSZTAŁCENIE
TYP KANDYDATAAbsolwent
KIERUNEK STUDIÓWlekarski
DOŚWIADCZENIEtak
UMIEJĘTNOŚCI / UPRAWNIENIA pisania i redagowania artykułów
JĘZYKI OBCE tak
INNE
DOKUMENTYCv z portfolio
ZGŁOSZENIAmalgorzata.wojdowska@farmacja.net
KAUZULA RODOtak
TERMIN12.12.2020