Redaktor

3 grudnia 2020

STANOWISKOREDAKTOR NACZELNY CZASOPISMA NAUKOWEGO Physiotherapy Review
FIRMAKrajowa Izba Fizjoterapeutów
ADRES FIRMYPlac Stanisława Małachowskiego 2
00-066 Warszawa
KONTAKTredakcja@physiotherapy.review
ZAKRES OBOWIĄZKÓW– zapewnienie najwyższej jakości treści naukowych i pozyskiwanie tekstów/ autorów krajowych i zagranicznych do czasopisma;
– opracowanie procedur efektywnej selekcji i przeglądu manuskryptów naukowych w celu terminowego dostarczenia artykułów do czasopisma;
– opracowanie i utrzymywanie spójnej, międzynarodowej strategii naukowej czasopisma;
– kierowanie zespołem redakcyjnym;
– zapewnienie integralności procesu recenzji i udzielenie wskazówek autorom, recenzentom i odpowiednio członkom zespołu redakcyjnego;
– opracowywanie tekstów, gromadzenie niezbędnych załączników w postaci tabel, wykresów, rycin, ilustracji;
– nadzorowanie odwołań, skarg, sugestii czytelników i problemów etycznych dotyczących publikowanych prac;
– budowanie i utrzymywanie relacji opartych na współpracy z KIF i firmą wydawniczą, w celu promocji czasopisma i ​​odpowiedzi na potrzeby czytelnicze;
– wsparcie dla autorów i recenzentów;
– rozwój pisma zgodnie ze strategią wytyczoną przez KIF;
– aktywne włączanie się w działania budujące pożądany wizerunek pisma,
– realizacja i kontrola budżetu czasopisma
RODZAJ UMOWY(umowa o pracę, umowa zlecenie, współpraca b2b)
WYMIAR CZASU PRACYforma współpracy do uzgodnienia
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY
WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIAwynagrodzenie adekwatne do udokumentowanego doświadczenia oraz faktycznego zaangażowania w projekt
LICZBA WOLNYCH MIEJSC PRACY
WYKSZTAŁCENIEfizjoterapeuta
TYP KANDYDATA (STUDENT/ABSOLWENT)stopień naukowy (minimum doktorat)
KIERUNEK STUDIÓW
WYMAGANIA (DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE/ UMIEJĘTNOŚCI/ UPRAWNIENIA/ JĘZYKI OBCE)– bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
– mile widziana znajomość innego języka obcego,
– doświadczenie w pracy redakcji czasopisma naukowego,
– komunikatywność,
– dyspozycyjność,
– dobra organizacja pracy,
– kompetencje menadżerskie,
– umiejętność pracy pod presją czasu,
– dobra samoorganizacja,
– łatwość nawiązywania kontaktów.
WYMAGANE DOKUMENTY APLIKACYJNECV do dnia 10.12.2020 r.
FORMA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ (E-MAIL / POCZTA/ OSOBIŚCIE)redakcja@physiotherapy.review do dnia 10.12.2020 r.