W ramach zawartego porozumienia z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach studenci, absolwenci i doktoranci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach mogą korzystać z bezpłatnych porad zawodowych świadczonych przez Urząd.