Badanie losów absolwentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ma formę ankiety on-line, która jest rozsyłana do wszystkich, którzy wyrazili zgodę na udział w badaniu. Informacje o naszych absolwentach i ich opinie stanowią dla nas bezcenne źródło wiedzy.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt

Aleksandra Jany- Pietrzak

+48 32 208 3632 / ajany@sum.edu.pl