Ogłoszenie o konkursie skierowanym do wszystkich studentów i przedsiębiorców startupów w Polsce.

Informujemy, że Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (z siedzibą
w Warszawie) ogłosiła konkurs dla wszystkich  studentów, przedsiębiorców i startupów
w Polsce.

Celem konkursu jest promocja przedsiębiorczości wśród młodych osób związanych aktywnie ze środowiskiem studenckim i uczelnianym i wyłonienie innowacyjnego rozwiązania spośród zgłoszonych projektów.

Tematem przewodnim konkursu jest przedstawienie pomysłu rozwiązania ukierunkowanego na poprawę funkcjonowania otoczenia o zasięgu lokalnym lub globalnym.

Już teraz pomysłodawcy mogą rejestrować się i zgłaszać pomysły na stronie internetowej: www.aipomysl.link by konkurować o nagrodę główną w wysokości do 400,000 zł.

Zgłoszenie należy przesłać najpóźniej do 20.01.2021 r. 10 zwycięzców AIPomysł Półfinału, który odbędzie się końcem lutego 2021, kwalifikuje się do 6-miesięcznego Programu AIP, obejmujące wsparcie w przygotowaniu zgłoszonego pomysłu biznesowego do wdrożenia. Finał konkursu odbędzie się w październiku 2021.

W konkursie mogą brać udział startupy pozauczelniane pod warunkiem, że mają
w zespole studenta, absolwenta lub pracownika związanego z uczelnią.