Artykuły

Projekt unijny "Nowa szansa – nowa praca"

Zapraszamy do udziału w projekcie „Nowa szansa – nowa praca”. Udział w projekcie jest bezpłatny. Nabór trwa do 19 maja 2017 r.

Celem głównym projektu jest znalezienie stałego zatrudnienia dla 160 osób (w tym 90 kobiet i 70 mężczyzn) z woj. śląskiego, które utraciły pracę do 6 miesięcy lub są w okresie wypowiedzenia umowy z winy leżącej po stronie zakładu pracy poprzez zindywidualizowane wsparcie doradcze i szkoleniowe dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników. 

Czas trwania projektu: do 31 maja 2018 r. 

W ramach projektu planuje się realizację następujących działań:

·        doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania,

·        poradnictwo psychologiczne,

·        pośrednictwo pracy,

·        szkolenia z zakresu umiejętności miękkich (jak aktywnie poszukiwać pracy),

·        szkolenia zawodowe,

·        staż zawodowy. 

Szczegółowe informacje o projekcie i rekrutacji można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej: rekrutacja@diagno-test.pl