Artykuły

OFERTA PRACY DLA LEKARZY

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu zatrudni:

- lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży,

- lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży,

- lekarzy chcących się specjalizować w dziedzinie psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży,

- lakarza specjalistę w dziedzinie neurologii.

 

Kontakt:

osobiście: Lubiniec, ul. Grunwaldzka 48, budynek administracji, I piętro

telefonicznie: 34 35 32 811 (sekretariat), 34 35 32 818 (dział kadr)

e-mail: kadry.wsnlc@gmail.com