KIERUNEK KOSMETOLOGIA

 

Studia I stopnia

Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzę szczegółową z zakresu kosmetologii. Posiada umiejętności planowania rodzaju zabiegu kosmetycznego i stosowania kosmetyki zgodnie z rozpoznaniem; wykonuje zabiegi kosmetyczne, pielęgnacyjne i upiększające, z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań; potrafi prawidłowo odczytywać skład kosmetyku i ustalać jego zastosowania; potrafi ściśle współpracować z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo oraz organizować i prowadzić gabinet kosmetyczny. Absolwent przygotowany jest do pracy w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług, współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo oraz systematycznego doskonalenia zawodowego.

 

Studia II stopnia

Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzę szczegółową z zakresu kosmetologii. Posiada umiejętności planowania rodzaju zabiegu kosmetycznego i stosowania kosmetyki zgodnie z rozpoznaniem; wykonuje zabiegi kosmetyczne, pielęgnacyjne i upiększające, z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań; potrafi prawidłowo odczytywać skład kosmetyku i ustalać jego zastosowania; potrafi ściśle współpracować z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo oraz organizować i prowadzić gabinet kosmetyczny. Absolwent jest przygotowany do oceny jakości surowców i preparatów kosmetycznych oraz współdziałania w procesie rejestracji kosmetyków; współpracy z firmami produkującymi preparaty kosmetyczne (pielęgnacyjne i profesjonalne); współpracy z lekarzem w zakresie zleconych zabiegów; kierowania zespołami kosmetologów oraz nadzorowania przebiegu stosowania kosmetyków i technik kosmetycznych.