Artykuły

OFERTA PRACY DLA TECHNIKA SYMULACJI

 

Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko:

-         samodzielnego  referenta w charakterze technika symulacji medycznej,

-         umowa na okres próbny, następnie na czas określony,

-         liczba stanowisk: 1 etat,

-        wynagrodzenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Miejsce wykonywania pracy:

Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej: ul. Medyków 8b w Katowicach, następnie Pl. Dworcowy 3 w Zabrzu oraz ul. Medyków 12a w Katowicach.

 

 

Do obowiązków osoby zatrudnionej będzie głównie należało:

udział w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli akademickich – w tym obsługa techniczna oprogramowania i symulatorów medycznych,

nadzór nad sprawnością techniczną symulatorów, fantomów i modeli, ambulansu,

zgłaszanie przełożonym i przygotowywanie projektu zgłoszenia dla stwierdzonych usterek,

dostarczanie niezbędnego do zajęć sprzętu oraz porządkowanie sal po zakończonych zajęciach dydaktycznych,

sprawdzanie kompletności zestawów ćwiczeniowych przed i po zajęciach dydaktycznych,

podstawowe zabiegi konserwacyjne i czyszczenie sprzętu,

 

Wymagania:

wykształcenie medyczne lub techniczne,

znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,

biegła znajomość obsługi komputera i systemów audio-wideo,

gotowość do podpisania oświadczenia uczestnika projektu,

podpisanie deklaracji łącznego zaangażowania zawodowego w realizacji wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz innych źródeł finansowych w trakcie trwania umowy w wymiarze nieprzekraczającym 276 godzin miesięcznie.

 

CV należy przesyłać na adres:

edrzezdzon@sum.edu.pl do dnia 27.03.2017 r.

z dopiskiem w tytule wiadomości: nabór - Centrum Symulacji Medycznej.