II Kongres Wyzwań Zdrowotnych - podsumowanie

9-11 marca w Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbył się II Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC 2017) organizowany pod hasłem „Znacznie więcej niż medycyna“. Partnerem Instytucjonalnym Kongresu był Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Podczas pierwszych dwóch dni Kongresu odbyło się 50 sesji panelowych, debat i prezentacji, w których udział wzięło ponad 300 prelegentów, wśród nich liczni przedstawiciele Śląskiego Uniwersytety Medycznego w Katowicach:

 • dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta - Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Uczelni, kierownik Katedry Zdrowia Kobiety i Zakładu Seksuologii KZK Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach SUM
 • dr hab. n. med. Tomasz Szczepański, Prorektor ds. Nauki, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM
 • Dr hab. n. med. Adam Barczyk - kierownik Katedry i Kliniki Pneumonologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM
 • Dr hab. n. med. Agnieszka Drosdzol-Cop – kierownik Zakładu Patologii Ciąży Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach SUM
 • dr hab. n. med. Mariusz Gąsior - kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM
 • dr hab. n. med. Przemysława Jarosz-Chobot – kierownik Kliniki Diabetologii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM
 • dr hab. n. med. Jerzy Kozielski - Katedra i Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM
 • dr hab. n. med. Robert Krysiak – Klinika Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM
 • Dr hab. n. med. Marek Krzystanek - kierownik Kliniki Rehabilitacji Psychiatrycznej Wydziału Lekarskiego w Katowicach
 • dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz – kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM
 • Dr hab. n. med. Wacław Kuczmik - Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM
 • Dr n. hum. Halina Kulik – kierownik Zakładu Propedeutyki Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach SUM
 • dr hab. n. med. Damian Kusz – kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM
 • Dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak – Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Medycznych Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu SUM
 • dr hab. n. med. Jarosław Markowski – kierownik Katedry i Kliniki Laryngologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM
 • Dr hab. n. med. Katarzyna Michalska-Małecka – Katedra i Klinika Okulistyki Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM
 • dr hab. n. Med. Katarzyna Mizia-Stec – kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii Wydziału lekarskiego w Katowicach SUM
 • dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek – kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM
 • dr hab. n. med. Bogusław Okopień – kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM
 • dr hab. n. med. Lech Poloński – III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM
 • Dr hab. n. med. Monika Rudzińska-Bar – kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM
 • Mgr Katarzyna Rybok - Zakład Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach SUM
 • dr hab. n. med. Aleksander Sieroń – kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM
 • Dr n. med. Szymon Skoczyński – Katedra i Klinika Pneumonologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM
 • dr hab. n. med. Krzysztof Sodowski – kierownik Oddziału Kliniczny Ginekologii i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach SUM
 • dr hab. n. med. Krzysztof Strojek – kierownik Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Schorzeń Kardiometabolicznych Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM
 • Dr hab. n. med. Krzysztof Szydło - I Katedra i Klinika Kardiologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM
 • Dr n. med. Maciej Tażbirek - Katedra i Klinika Pneumonologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM
 • Dr hab. n. med. Tomasz Urbanek - Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM
 • dr hab. n. med. Krystian Wita - I Katedra i Klinika Kardiologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM, z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa SPSK nr 7 SUM Górnośląskiego Centrum Medycznego im. Prof. L. Gieca,
 • Ewa Bachta – z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych SPSK nr 7 SUM Górnośląskiego Centrum Medycznego im. Prof. L. Gieca
 • Marian Kreis – Dyrektor SPSK nr 6 SUM Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
 • dr hab. n. med. Władysław Pierzchała – z-ca Dyrektora ds. Medycznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego SUM im. K. Gibińskiego
 • Mirosława Trojnacka – kierownik Działu Controllingu SPSK nr 7 SUM Górnośląskiego Centrum Medycznego im. Prof. L. Gieca

W trakcie kongresowych sesji nie zbrakło tematów rzadko poruszanych podczas dużych kongresów medycznych, takich jak między innymi: transkulturowość w medycynie, pacjent niepełnosprawny w gabinecie lekarskim, życie seksualne osób w trakcie terapii i po leczeniu m.in. kardiologicznym i onkologicznym, których moderatorem była Prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta, Prorektor ds. Rozwoju i Promocji SUM.