Dział Karier Studenckich i Promocji Uczelni

Nasz Dział pracuje na rzecz wizerunku i marki uczelni. Naszą domeną jest organizacja wydarzeń i uroczystości uniwersyteckich, w tym imprez promujących Uniwersytet. Realizujemy kampanie reklamowe – wizerunkowe, rekrutacyjne i dotyczące oferty studiów. Prowadzimy sklep internetowy, w którym sprzedajemy uniwersyteckie materiały promocyjne.

Jednostki Uczelni  w naszym Biurze zamówią materiały promocyjne na organizowane przez siebie wydarzenia takie jak dni otwarte lub inne o charakterze ogólnouczelnianym. W razie potrzeby zapewniamy obsługę fotograficzną uroczystości, a także służymy fachową poradą
i pomocą.

Do zadań Działu Karier Studenckich i Promocji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach należy:

 • działalność w zakresie promocji i kreowania pozytywnego wizerunku Uczelni, poprzez:
  • promowanie osiągnięć Uniwersytetu, w tym twórczości naukowej pracowników, studentów, doktorantów;
  • współpracę z czasopismami i redakcjami,
  • udział w działalności medialnej: prasowej, radiowej i telewizyjnej,
 • organizacja wydarzeń ogólnouczelnianych i wydziałowych oraz innych współorganizowanych z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
 • prowadzenie strony internatowej i mediów społecznościowych Uczelni oraz innych serwisów zewnętrznych zawierających informację o Uczelni;
 • koordynowanie działań mających na celu monitorowania karier zawodowych absolwentów SUM;
 • prowadzenie poradnictwa zawodowego, polegającego na pomocy w zaplanowaniu ścieżki kariery zawodowej oraz w odnalezieniu się na rynku pracy;
 • współpraca z Samorządem Studentów i organizacjami studenckimi działającymi
  w Uczelni przy organizacji wydarzeń, imprez, i innych akcji na rzecz studentów ujętych preliminarzem;
 • współpraca z jednostkami samorządowymi oraz otoczeniem społeczno–gospodarczym oraz realizowanie wspólnych projektów i przedsięwzięć;
 • prowadzenie sklepu internetowego, którym sprzedajemy uniwersyteckie materiały promocyjne, odzież, gadżety.