Artykuły

Monitoring karier zawodowych absolwentów prowadzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych już działa pod adresem: http://absolwenci.nauka.gov.pl/