Badanie losów zawodowych absolwentów

Dział Karier Studenckich i Promocji Uczelni SUM przeprowadza badania losów absolwentów SUM w formie ankiety on-line, która jest rozsyłana do wszystkich, którzy wyrazili zgodę na udział w badaniu.

Z przeprowadzonych badań wynika, że większość absolwentów SUM znajduje pracę w swoim zawodzie, a także odczuwa zadowolenie w związku z ukończeniem studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Ankietowani pozytywnie odnoszą się do uzyskanej wiedzy, umiejętności oraz zdobytych podczas studiów kompetencji.

Zapraszamy wszystkich absolwentów do wypełnienia ankiety!

 

ANKIETA 

 

(Załącznik Nr 2do Zarządzenia Nr 140/2015  z dnia 07.10.2015 r. stanowiący Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 226/2012 z dnia 18.12.2012 r. Rektora SUM)