Formy współpracy z pracodawcami

Pracownicy Działu Karier i Promocji Uczelni otwarci są na wszystkie propozycje
w zakresie podjęcia współpracy z potencjalnymi pracodawcami Naszych studentów.

Istnieje możliwość nawiązania współpracy poprze organizację spotkań ze studentami, co pozwala na bezpośredni dostęp do studentów/absolwentów o poszukiwanym wykształceniu oraz bezpośredniej, indywidualnej rozmowie z nimi.  Tego typu spotkania pozwalają na dotarciu do grupy odbiorców o konkretnym profilu kształcenia.

W celu nawiązania współpracy prosimy o kontakt z Panią Oliwią Khalil-Oliwa dostępną pod tel. +48 32 208  36 39, +48 32 364 10 94 oraz adresem poczty elektronicznej: biurokarier@sum.edu.pl