Badanie opinii pracodawców

Dział Karier Studenckich i Promocji Uczelni SUM przeprowadza badanie opinii pracodawców, którego celem jest uzyskanie informacji na temat oczekiwań pracodawców wobec absolwentów SUM.

Kwestionariusze ankiety wysłane są do szpitali, z którymi SUM podpisał umowę
w sprawie prowadzenia praktyk zawodowych oraz szpitali, które są najczęściej wybierane przez studentów SUM w celu odbycia praktyk zawodowych.

Zapraszamy wszystkich pracodawców do wypełnienia ankiety!

 

ANKIETA