Patronaty

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2017 r. obowiązują szczegółowe zasady obejmowania patronatem honorowym lub udział Rektora SUM w Katowicach, w komitecie honorowym.

Zasady te zostały określone w Zarządzeniu nr 176/2016 z dnia 2.11.2016 r. Rektora w sprawie wprowadzenia zasad obejmowania patronatem honorowym lub udział Rektora SUM w Katowicach,
w komitecie honorowym.

Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach patronuje wybranym przedsięwzięciom naukowym, szkoleniowym, kulturalnym, społecznym i sportowym oraz innym o szczególnej randze
i znaczeniu dla Uczelni, medycyny oraz promocji zdrowia, na podstawie wniosku, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia. Wniosek, należy złożyć w formie tradycyjnej na adres:


ul. Poniatowskiego 15; 40-055 Katowice

lub w formie elektronicznej na adres poczty:

rektor@sum.edu.pl

 

Co daje patronat honorowy JM Rektora

  1. Podkreśla rangę wydarzenia;
  2. Daje możliwość zamieszczenia informacji o patronacie oraz logo Uczelni w materiałach informacyjno-promocyjnych związanych z tym wydarzeniem

Pozwala dotrzeć do szerszego kręgu odbiorców poprzez zamieszczenie informacji o wydarzeniu na stronie internetowej SUM