Artykuły

Pilotażowy program "Aktywny samorząd" 2020 - Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dla osób niepełnosprawnych.

Informujemy o pilotażowym programie „Aktywny samorząd” – Moduł II finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program skierowany jest do studentów będących osobami niepełnosprawnymi w stopniu znacznym lub umiarkowanym, mieszkających w Katowicach.

W celu ubiegania się o wsparcie konieczne jest złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami, które można pobrać ze strony www.mops.katowice.pl w zakładce „Pomoc osobom niepełnosprawnym” lub osobiście w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, pokój 01, ul. Jagiellońska 17.

Wnioski można również składać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej SOW www.sow.pfron.org.pl posiadając podpis elektroniczny lub profil zaufany.

Wnioski można składać od 1 marca 2020 r.
Szczegółowe informacje o programie „Aktywny samorząd” dostępne są na stronie internetowej www.mops.katowice.pl.