Artykuły

ANKIETA DLA KOBIET-NAUKOWCÓW

Wydział Pedagogiki UKW w Bydgoszczy

Szanowni Państwo,

Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki Wydziału Pedagogiki UKW w Bydgoszczy przeprowadza badanie ankietowe dotyczące karier naukowych kobiet usytuowanych w kontekście życia rodzinnego, obejmujące także system wsparcia ze strony państwa i uczelni w zakresie łączenia i godzenia ról zawodowych i rodzicielskich.

Zapraszamy wszystkie kobiety zatrudnione na stanowiskach naukowo-dydaktycznych/badawczo-dydaktycznych, naukowych/badawczych do wzięcia udziału w badaniu.

Ankieta dostępna jest pod linkiem:

https://secure-web.cisco.com/1QaiCAnjT7lRXqdV5BdVoKGU-XPxZHqvY-fCDs5rcAxXOgxjZtvzX8yokN0p3fxJ4GboORgeGM4povPfTKBd2u81ErS_h7eTT_XsXz3P3JpfCNtZuDyEtZjffyuQLBaD_2bgOWHaS0tIH4cvNQxzoUDuzGpZHYWSr0NIONTcRTgda5rBsPbwAYmi7IIsjRIfaIh0TZYVVM8RG9g0MziOvIjns5vbYHqb86Zcl9VK5z25loScyaHU3dm28FA82cSFiReOpw4MUnKLhsEyixR-I3eGNJ_BOPY79EPwliku75f8GS_a0oDFoQPkOcPFs0ZjQ2hPBgVPgRgshejJKTUQ_ztNxqiQvjKE0LiM5PohpT7t8qWTLvB5ATE9OvFvLsjaoNkRXBmOFGjXLQoIYYS3JbhcjGCU1aJggHI64O7b_TFsNfUA6P_XmykIUbEPDp3FX/https%3A%2F%2Fforms.gle%2FkHGS95GpdAXFMuii6

Prowadzone badania są anonimowe i uzyskały pozytywną opinię Wydziałowej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych (Wydział Pedagogiki UKW w Bydgoszczy). Wszystkie zebrane dane zostaną zakodowane i wykorzystane wyłącznie w celach naukowo-badawczych.

Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu!