PROJEKT "Od przedszkola do seniora"

PROJEKT „OD PRZEDSZKOLA DO SENIORA”, współfinansowany z budżetu Miasta Katowice

Szkoła rodzenia, gry i zabawy ruchowe  dla rodziców i dzieci, aktywizacja seniorów oraz osób niepełnosprawnych – dzięki współpracy miasta Katowice i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego mieszkańcy Katowic mogą bezpłatnie korzystać z bogatej oferty zajęć prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

W ramach projektu realizowane są zajęcia dla dzieci, dorosłych, seniorów, osób niepełnosprawnych, a także przyszłych mam.

Więcej informacji o projekcie, wraz z opisem i harmonogramem zajęć, można znaleźć na stornie internetowej http://odprzedszkoladoseniora.sum.edu.pl