Artykuły

Ogólnopolskie badanie dotyczące motywatorów pracy na uczelni

Zespół Flow Centrum Badawcze Politechniki Śląskiej

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim badaniu dotyczącym motywatorów pracy na uczelni. Badanie jest w pełni anonimowe a udział w nim pomoże w opracowaniu raportu na temat szkolnictwa wyższego. Wypełnienie badania zajmuje około 15 minut.

Badanie znajduje się pod linkiem:

https://makeitflow.pl/research/index.php/561977?lang=pl

Po zakończeniu projektu zostanie udostępniony raport podsumowujący najważniejsze wyniki.