Artykuły

X edycja Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca 2019/2020

Politechnika Świętokrzyska zaprasza do udziału w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca 2019/2020.

Konkurs adresowany jest do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Organizatorzy oczekują również na zgłoszenia wynikające ze współpracy międzynarodowej, w której współtwórcami są studenci zagraniczni uczelni.

Pięciu laureatów nagród głównych będzie prezentowało swoje rozwiązania na 48. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie w dniach 25 – 29 marca 2020 r.

Nabór zgłoszeń do Konkursu trwa od 1 listopada 2019 r. do 25 stycznia 2020 r. Regulamin Konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.cowi.tu.kielce.pl. Natomiast szczegółowe informacje na temat Konkursu można uzyskać w Centrum Ochrony Własności Intelektualnej Politechniki Świętokrzyskiej (cowi@tu.kielce.pl, kkot@tu.kielce.pl, tel. 41/34-24-358, 34-24-387).