Artykuły

Szkolenia z zakresu poprawy funkcjonowania otoczenia osób z niepełnosprawnością wzroku.

Fundacja Szansa dla Niewidomych w Katowicach zaprasza na szkolenia z zakresu poprawy funkcjonowania otoczenia osób z niepełnosprawnością wzroku

"Świat dotyku i dźwięku bez tajemnic. Efektywna pomoc niewidomym i niedowidzącym - zwiększenie kompetencji i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych"

W projekcie przewidziane są szkolenia adresowane do:

 • pracowników urzędów, szkół i innych instytucji publicznych, pracodawców, członków organizacji pozarządowych oraz wolontariuszy,
 • rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnością wzroku oraz wszystkich, którzy na co dzień mają styczność z osobami niewidomymi.

Szkolenia pozwolą na:

 • przygotowanie kadry w celu towarzyszenia osobom niepełnosprawnym wzrokowo, zarówno w przestrzeni publicznej, jak i w warunkach domowych,
 • podniesienie umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi wzrokowo,
 • nabycie wiedzy i umiejętności w przedmiocie sprawowania opieki nad niewidomymi oraz udzielania im pomocy w czynnościach dnia codziennego, jak również w procesie ich rehabilitacji i aktywizacji na wielu płaszczyznach życiowych,
 • poznanie sposobów skutecznego wspierania osób niepełnosprawnych wzrokowo oraz wspomagania ich samodzielności,
 • zaznajomienie z osiągnięciami techniki ułatwiającymi życie osobom z dysfunkcją wzroku,
 • podniesienie świadomośći w zakresie sytuacji osób niewidomych.

Zakres merytoryczny zajęć obejmuje ponadto:

 • zagadnienia prawne dotyczące niewidomych, w szczególności z zakresu prawa pracy,
 • problematykę rehabilitacji społecznej, zawodowej i obywatelskiej osób niewidomych,
 • savoir-vivre wobec osób z dysfunkcją wzroku.

Szkolenia realizowane są do 31 października 2019 r.

Więcej informacji o projekcie oraz przyjmowanie zgłoszeń:

Fundacja Szansa dla Niewidomych
pl. Grunwaldzki 8-10 pok. 118
e-mail: katowice@szansadlaniewidomych.org