Artykuły

OFERTA PRACY - REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA

RACIBÓRZ, RYBNIK, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

zatrudni:

 

  • pielęgniarki

wymagania:

- prawo wykonywania zawodu,

- znajomość obsługi komputera;

 

miejsce wykonywania pracy:

Terenowy Oddział w Rybniku lub w Jastrzębiu-Zdroju;

 

rodzaj zatrudnienia:

umowa o pracę;

 

  • lekarzy

wymagania:

- prawo wykonywania zawodu,

- znajomość obsługi komputera;

 

miejsce wykonywania pracy:

siedziba w Raciborzu, Terenowy Oddział w Wodzisławiu Śląskim, w Rybniku lub w Jastrzębiu-Zdroju;

 

rodzaj zatrudnienia:

umowa o pracę / umowa cywilnoprawna/ umowa-zlecenie;

 

  • pracownika do Działu Ekspedycji

 

wymagania:

- posiadanie co najmniej wykształcenia średniego dla dziedzin nauk biologicznych, medycznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu (np. pielęgniarstwo, analityka medyczna, ratownictwo medyczne),

- prawo wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jest wymagane,

- znajomość obsługi komputera;

 

miejsce wykonywania pracy:

siedziba w Raciborzu;

 

rodzaj zatrudnienia:

umowa o pracę.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod adresem: kadry@rckik.pl lub nr telefonu: 32 418 10 56 w. 146.