Artykuły

Zabrzańskie Stowarzyszenie "Niebieska Róża"

Zabrzańskie Stowarzyszenie "Niebieska Róża" na rzecz Dzieci i Młodzieży "Niebieska Róża" na rzecz Dzieci i Młodzieży ze spektrum autyzmu

 

zaprasza

* do wstąpienia w progi Stowarzyszenia

* do skorzystania z terapii

* do skorzystania z godzin opieki nad dzieckiem

* do porady i wsparcia dla Rodziców i Opiekunów

* do udziału w szkolniach i warsztatach dla Rodziców i Opiekunów oraz Osób pracujących z osobami ze spektrum autyzmu i innymi zaburzeniami rozwoju.

 

KONTAKT I INFORMACJE

TEL. 662 624 352

mail: zsniebieskaroza2019@onet.pl