Warto wiedzieć - Asertywność to nie tylko proste mówienie "NIE"

Asertywność – co oznacza?

Potocznie uważa się, że asertywność to tylko umiejętność mówienia prostego „NIE”. Nic bardziej błędnego. Asertywność to sposób budowania dobrych relacji międzyludzkich w zgodzie z samym sobą, przy jednoczesnym szanowaniu drugiego człowieka, a także nie poddawanie się wpływom różnych manipulacji oraz nie pozwalanie na naruszanie własnych granic (psychicznych i fizycznych).

Asertywność to grupa umiejętności:

  1. Obrona swoich praw w relacjach społecznych
  2. Obrona swoich praw w relacjach osobistych
  3. Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów towarzyskich
  4. Wyrażanie i przyjmowanie krytyki
  5. Wyrażanie własnych opinii
  6. Wyrażanie swoich potrzeb i prośby o pomoc
  7. Wystąpienia publiczne
  8. Wyrażanie uczuć

 

Chcesz dowiedzieć się więcej i nauczyć się asertywnego budowanie relacji? Masz problem ze stawianiem granic wobec otoczenia, przy jednoczesnym szanowaniu siebie i drugiej osoby?

 

Zapraszamy na spotkanie z doradcą zawodowym.