Warto wiedzieć przygotowując się do wejścia na rynek pracy

Według 2 psychiatrów Panów Thomasa Holmesa oraz Richarda Rahe'a podjęcie nowej pracy znajduje się na 15 miejscu z 43 punktów na Skali Oceny Społecznego Reagowania (SRRS), bardziej znanej jako Skala Stresu Holmesa i Rahe’a.

W roku 1967 powyżsi badacze postanowili zbadać, czy stres przyczynia się do powstawania ciężkich chorób. Przebadali ponad 5000 pacjentów medycznych i poprosili ich o stwierdzenie, czy w ciągu ostatnich dwóch lat doświadczyli jakiegoś z 43 zdarzeń życiowych. Przypisali bodźcowi (stresorowi) odpowiednią wartość umowną jednostek stresu w skali od 0 do 100. Każde wydarzenie nazwano jednostką zmiany życia (LCU) i miało ono inną “wagę” dla stresu. Im więcej wydarzeń pacjent dodawał z wymienionych wydarzeń, tym wyższy wynik otrzymywał.  Opracowany kwestionariusz Holmesa i Rahe’a pokazywano osobom przywiezionym na ostry dyżur oraz osobom im towarzyszącym. Okazało się, że osoby chore doświadczyły znacznie więcej stresujących wydarzeń w przeciągu roku poprzedzającego chorobę, niż osoby im towarzyszące. Udowodniono wówczas statystyczny związek pomiędzy stresorami a chorobą. Tak powstał popularny kwestionariusz Social Readjustment Rating Scale (SRRS).

Dlatego warto wiedzieć, że podjęcie nowej pracy może wywołać stres, oczywiście u każdej osoby inaczej się objawiający, np. bólami głowy, chronicznym zmęczeniem, silnym rozdrażnieniem lub krótkotrwałą bezsennością. Nowe osoby w otoczeniu, nowe obowiązki, nowa odpowiedzialność zawodowa, zmiana nawyków żywieniowych, zmiana nawyków życiowych również całej rodziny lub przyjaciół, mogą być stresorami wpływającymi na nasz, potocznie nazywany, stan fizyczny i psychiczny. Trafiając do pracodawcy, który zdaje sobie z tego sprawę a kultura organizacyjna zakłada opiekę np. coacha lub mentora przynajmniej w pierwszych 3 miesiącach pracy, pozwala na płynniejsze wdrożenie w organizacje.

Biuro Karier Śląskiego Uniwersytetu Medycznego pomaga przygotować się Wam do płynnego wejścia na rynek pracy i świadomego budowania ścieżki kariery, dlatego zachęcamy Was do spotkań z doradcą zawodowym i kontaktem z nami.