Artykuły

WYTWÓRNIA KULTURY, NAUKI I ZABAWY „BAJKA PANA KLEKSA” W KATOWICACH POSZUKUJE WYKŁADOWCÓW DO PROWADZENIA ODPŁATNYCH ZAJĘĆ DLA DZIECI W RAMACH PROJEKTU

Zgłoszenia należy przesyłać do 13 września

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach we współpracy z Wytwórnią Kultury, Nauki i Zabawy „Bajka Pana Kleksa” poszukuje wykładowców do prowadzenia odpłatnych zajęć dla dzieci na terenie Wytwórni w Katowicach przy ul. Porcelanowej.

Otwarcie Wytwórni planowane jest na grudzień 2019 roku. Bajka jest projektem interdyscyplinarnym, w którym spotykają się nauki ścisłe i humanistyczne. Jako stała ekspozycja będzie bazować na słynnych powieściach Jana Brzechwy poświęconych przygodom Ambrożego Kleksa. Wytwórnia będzie oferować dzieciom, rodzicom i nauczycielom innowacyjne możliwości eksperymentowania i odkrywania świata.              

Na powierzchni 1000m2 zaprojektowanej na trzech różnych poziomach będzie 7 różnych stref tematycznych. Obszary naukowe, na podstawie których bazować będzie program edukacyjny Wytwórni oscylują wokół dziedzin: matematyki, medycyny, robotyki, programowania, biologii, chemii, botaniki, geografii, geologii, astronomii, fizyki oraz kultury.

Program zakłada prowadzenie cyklicznych zajęć z wybranej dziedziny przez naukowców, popularyzatorów nauki, kulturoznawców, animatorów, pedagogów, podróżników, artystów i jest skierowany przede wszystkim do dzieci, rodziców i nauczycieli a jego głównym celem jest popularyzacja nauki w sposób przystępny i edukacja przez zabawę.

Pierwsze zajęcia planowane są na luty 2020 roku. Zajęcia będą odbywać się w soboty w godzinach porannych w grupach maksymalnie do 20 osób.

Czas trwania zajęć – od 60 do 90 minut, do ustalenia z Wytwórnią. Prowadzący będzie odbywał zajęcia przez 3 soboty w semestrze, tj. 3 soboty w wybranych miesiącach – po 1 zajęciach w każdej z 3 grup wiekowych: grupa Szpaka Mateusza (5-6 lat), grupa Królowej Aby (7-9 lat) oraz grupa Robota Bajtka (10-12 lat) dostosowując poziom trudności zajęć odpowiednio do wieku uczestników. W przypadku bardzo dużego zainteresowania istnieje również możliwość organizacji dodatkowych zajęć w ciągu tygodnia. Będą też organizowane wydarzenia specjalne (festiwale naukowe, spotkania rodzinne), w których wykładowcy również będą zaproszeni do odpłatnego udziału.

 

Ustalone stawki netto dla wykładowców wynoszą:

- licencjat – 70zł/godz.,

- magister – 100zł/godz.,

- doktorant – 150zł/godz.,

- doktor – 200zł/godz.

Organizacja i koszt materiałów leży po stronie Wytwórni.

 

Wszyscy pracownicy naukowo-dydaktyczni SUM, którzy są zainteresowani podjęciem współpracy przy projekcie proszeni są o kontakt z Działem Karier Studenckich i Promocji Uczelni SUM

pod numerem telefonu: 32 208 3671 lub adresem e-mail: mbeard@sum.edu.pl. Osobą wyznaczoną do kontaktu w tej sprawie jest Monika Beard z w/w Działu Uczelni.