Artykuły

POSZUKIWANY WYKŁADOWCA DO WYGŁOSZENIA PŁATNEGO WYKŁADU NA TEMAT RAKA PROSTATY DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA TOSZEK

W trosce o zdrowie mieszkańców Gminy Toszek został opracowany „Program profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Toszek w wieku 50-69 lat” finansowany w całości ze środków budżetowych Gminy Toszek oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

Celem programu jest zwiększenie wykrywalności nowotworu gruczołu krokowego u mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Toszek, a tym samym wczesne wprowadzenie leczenia, a także wzrost świadomości społeczności lokalnej.

 

W związku z powyższym, Burmistrz miasta Toszek poszukuje wykładowcy, który byłby zainteresowany wygłoszeniem (odpłatnie) krótkiego wykładu na temat raka prostaty (epidemiologii, rozwoju choroby, jej skutków oraz rosnącego stopnia umieralności itp.) na organizowanym przez Gminę Toszek spotkaniu z mieszkańcami – męską populacją Gminy Toszek w roku bieżącym i w latach następnych.

 

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z pracownikami Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Toszku pod numerem tel.: (32) 237 80 17 lub adresem e-mail: umtoszek@toszek.pl