Warto pracować już w trakcie studiów

Najnowsza, czwarta edycja badania ekonomicznych losów absolwentów

Znaczący wpływ na wysokość zarobków ma doświadczenie zdobyte jeszcze podczas studiów.

Takie wnioski wynikają z najnowszej, czwartej edycji badania ekonomicznych losów absolwentów (system monitorowania, w skrócie nazywany ELA, jest tworzony na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym). Dane uzyskane w badaniu dowodzą, że warto zdobywać doświadczenie zawodowe już w trakcie studiów.

W grupie absolwentów którzy nie pracowali (lub nie byli samozatrudnieni) średnie zarobki są aż o 1.400 PLN niższe (2.500 PLN), w porównaniu do absolwentów, którzy posiadali doświadczenie zawodowe uzyskane w trakcie studiów (3.900 PLN). Z analizy przygotowanej przez Polski Instytut Ekonomiczny wynika, że różnica między zarobkami osób, które pracowały przed uzyskaniem dyplomu oraz tych, które nie mają takiego doświadczenia, powiększa się z roku na rok.

Nic więc dziwnego, że liczba pracujących studentów rośnie. W roku 2017 już ponad połowa absolwentów studiów II stopnia pracowała przed uzyskaniem dyplomu. Najczęściej pracują studenci studiów z obszarów nauk społecznych (63%) oraz nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej (59%).