Artykuły

POGRAM STYPENDIALNY SUPER-PHARM DLA STAŻYSTÓW PO V ROKU STUDIÓW NA KIERUNKU FARMACJA

4 w 1 - nasza duma, nasza specjalność

Apteka, perfumeria, drogeria i salon optyczny? 4 w 1 – nasza specjalność, nasza duma.

 

Super-Pharm to szereg możliwości zawodowych, morze profesjonalizmu i dobrej, przyjaznej atmosfery, to współpraca oparta na zaufaniu, multum szans na rozwój i obiecująca meta w postaci awansu, będąca jednocześnie początkiem nowej drogi zawodowej.

 

Szkolenia, indywidualne podejście do każdego pracownika, a przy tym uszanowanie work-life balance? Oczywiście!

Zapraszamy do Super-Pharm.

 

 

PO ODBYTYM SUPERSTAŻU SUPERSTAŻYSTA BĘDZIE WIEDZIAŁ JAK:

 • stosować zasady kodeksu etyki zawodowej, przepisów prawnych dotyczących wykonywania zawodu farmaceuty oraz przepisów prawa pracy
 • stosować zasady rozmieszczania i przechowywania produktów leczniczych i materiałów medycznych
 • stosować zasady organizacji pracy w aptece z uwzględnieniem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 • prowadzić dokumentację apteczną oraz posługiwać się systemami informatycznymi apteki 
 • prawidłowo sporządzać leki recepturowe i apteczne 
 • prawidłowo sporządzać leki w warunkach aseptycznych 
 • oceniać jakości postaci leków 
 • wydawać produkty lecznicze i wyroby medyczne 
 • stosować szczególne zasady wydawania leków bardzo silnie działających, psychotropowych i środków odurzających 
 • stosować zasady dobrej praktyki aptecznej 
 • komunikować się z pacjentami, ich opiekunami, lekarzami oraz pozostałymi pracownikami ochrony zdrowia 
 • praktycznie realizować opiekę farmaceutyczną w aptece.

 

SUPERSTAŻYSTA DO SUPER-PHARM:

 • studiuje Farmację na Wydziale Farmaceutycznym w trybie dziennym
 • ukończył z wynikiem pozytywnym piąty roku studiów w terminie do 15 września danego roku akademickiego i posiada odpowiedni wpis zaliczenia czwartego roku studiów w indeksie lub w systemie elektronicznym uczelni
 • jest komunikatywny i potrafi poszukiwać informacji w oparciu o pracę zespołową
 • skrupulatnie wykonuje zlecone zadania i angażuje się w rozwój powierzonego obszaru
 • po odbytym stażu chciałby kontynuować karierę w Super-Pharm na atrakcyjnych warunkach

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Programie Stypendialnym prosimy o złożenie aplikacji przez Stronę Kariery Super-Pharm i dołączenie kompletu dokumentów wymienionych w Regulaminie Programu Stypendialnego. Wniosek o przyznanie stypendium prosimy kierować na adres e-mail: ajedra@superpharm.pl z dopiskiem w tytule wiadomości „Stypendium”. Niekompletne zgłoszenia nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty wymagane przy składaniu aplikacji:

 • CV i list motywacyjny
 • zaświadczenia z Dziekanatu o ukończeniu V roku studiów (dostarczenie do 30.10.2019)
 • kopii wpisów do indeksu o ukończeniu IV roku studiów lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie IV roku studiów

 

Termin składania wniosków mija 28 września 2019 roku.