Artykuły

REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KATOWICACH OGŁASZA REKRUTACJĘ DLA ANALITYKÓW MEDYCZNYCH I BIOTECHLOLOGÓW MEDYCZNYCH

REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KATOWICACH OGŁASZA REKRUTACJĘDLA ANALITYKÓW MEDYCZNYCH I BIOTECHNOLOGÓW MEDYCZNYCH

Miejsce pracy: Katowice

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe na kierunkach: analityka medyczna, biotechnologia medyczna
  • chęć doskonalenia zawodowego
  • dobra organizacja pracy
  • umiejętność pracy w zespole

Od siebie dajemy:

  • Umowę o pracę  na pełen etat
  • Przyjazną atmosferę pracy
  • Obowiązki i wynagrodzenie dające satysfakcję
  • Możliwość rozwoju

Wymagane dokumenty:

 -  podpisany list motywacyjny i C.V z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych        (t.j.Dz.U.z2016r.,poz.922)”.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach z siedzibą ul. Raciborska 15 40-074 Katowice  Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula powyższa znajduje się na stronie internetowej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów drogą e-mail: kadry@rckik-katowice.pl, bądź składanie dokumentów osobiście: Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Katowicach, 40-074 Katowice, Raciborska 15, Dział Służb Pracowniczych, pokój B-208.

 

Dodatkowe informacje: Dział Służb Pracowniczych - tel. 32/20-87-446.

Inne informacje:

Oferty osób, które nie zostały wybrane nadane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.