Artykuły

4 Śląski Festiwal Nauki Katowice 25-27 stycznia 2020 r.

 

W związku z przystąpieniem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach do współorganizacji Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice, który odbędzie się w dniach od 25 do 27 stycznia 2020 r. zapraszamy do czynnego włączenia się w organizację IV edycji wydarzenia.

Głównym zamierzeniem jest kontynuacja wydarzenia popularnonaukowego na skalę województwa, w którym uczestniczyć będą dzieci i młodzież uczące się na wszystkich etapach edukacji oraz rodziny i osoby indywidualne, w różnych grupach wiekowych. Hasło przewodnie czwartej edycji festiwalu brzmi NAUKA JEST BLIŻEJ.

Już po raz czwarty nauczyciele akademiccy, opiekunowie i członkowie kół naukowych oraz aktywni naukowo i kulturalnie studenci i doktoranci będą mogli zaprezentować swoje dokonania, pasje i zainteresowania poprzez różne formy popularyzacji nauki, m.in.: wykłady, warsztaty, stanowiska pokazowe, wystawy, przedstawienia, koncerty.
Propozycje popularnonaukowe mogą być składane w następujących obszarach wiedzy:

  • humanistyczno-społecznym,
  • przyrodniczym,
  • nauk ścisłych,
  • nauk technicznych,
  • medycyny i zdrowia,
  • sztuki.

Nabór dotyczy aktywności zgłaszanych do głównych wydarzeń festiwalowych, które będą odbywały się 26 i 27 stycznia 2020 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Ostateczny termin naboru zgłoszeń upływa 31 października 2019 r.
Aby dokonać zgłoszenia, należy założyć konto w systemie zgłoszeniowym (https://rejestracja-sfnk.us.edu.pl). Formularz elektroniczny zapewnia możliwość kierowania uwag organizacyjnych bezpośrednio do każdego zgłoszenia i ma możliwość wielokrotnej edycji (aż do momentu ostatecznego wysłania zgłoszenia).

Jednocześnie prosimy osoby zgłaszające swój udział w Festiwalu o poinformowanie koordynatora ŚFN z ramienia Uczelni Panią Aleksandrę Wilk, dostępną pod numerem telefonu 32/20 83 632 oraz adresem e-mail: awilk@sum.edu.pl o dokonaniu zgłoszenia, uwzględniając następujące wytyczne:

  1. wskazanie koordynatora ze strony jednostki (imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, nazwa jednostki),
  2. wskazanie rodzaju uczestnictwa (wykład, warsztat, pokaz naukowy, stanowisko pokazowe) wraz z krótkim opisem,
  3. planowane zapotrzebowania, w celu właściwego przygotowania do uczestnictwa w festiwalu.