Artykuły

XVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Otwarte Drzwi"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił XVI edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte Drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym oraz projekty kół naukowych w obszarze zjawiska niepełnosprawności. 

Do konkursu mogą przystąpić absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie, koła naukowe, w których działa minimum 5 członków i są aktywne na dzień złożenia zgłoszenia do Konkursu. Do Konkursu pracę może zgłosić Dziekan Wydziału, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej oraz w przypadku projektów kół naukowych opiekun naukowy w porozumieniu z Dziekanem Wydziału.

Termin składania prac do 31 lipca 2019 r.

Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest Pan Tomasz Wojakowski, Wydział ds. Komunikacji w Biurze PFRON, dostępny pod numerem telefonu: 22 50 55 448 oraz adresem e-mail: pwi@pfron.org.pl oraz twojakowski@pfron.org.pl.