Artykuły

NOWY RZECZNIK PRASOWY ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

Od lipca 2019 r. funkcję Rzecznika Prasowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach pełni Pani Bożena Langner, pracownik Działu Karier Studenckich i Promocji Uczelni Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Na swoim dotychczasowym stanowisku zajmowała się promocją Uczelni. Pani Bożena Langner jest absolwentką studiów magisterskich, na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Prawie 10 lat była prezenterem i dziennikarzem informacyjnym, a później publicystycznym w lokalnej telewizji, pełniła równiez funkcję redaktora wydania serwisu informacyjnego, współpracowała z ogólnopolskiemi stacjami telewizyjnymi. Jest laureatką wielu konkursów dziennikarskich.

Dotychczasowy Rzecznik Prasowy Uczelni Pani Agata Kalafarska-Winkler z dniem 30 czerwca 2019 r. zakończyła współpracę ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach.

Dziękujemy Pani Agacie Kalafarskiej-Winkler za profesjonalizm i zaangażowanie w pracę, dbanie o pozytywny wizerunek Uczelni. Życzymy kolejnych sukcesów zawodowych.