Artykuły

CZAS NA STAŻ

SOLVE THE CASE !

W dniu 26 czerwca 2019 r. w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odbyło się seminarium oraz szkolenie na temat innowacji społecznych wypracowanych w ramach projektu CZAS NA STAŻ.

Innowacja Społeczna „SOLVE THE CASE!” zgłoszona przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, testowana w ramach grantu udzielonego przez Inkubator Innowacji „CZAS na STAŻ – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy” została nominowana przez Kapitułę Innowacji, jako rozwiązanie rekomendowane spośród 32 innowacji testowanych w projekcie do upowszechniania i wdrożeń na terenie Polski.   

W seminarium oraz szkoleniu na temat innowacji wzięli udział pracownicy oraz studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, którym bardzo dziękujemy za zaangażowanie.