Kontakt

Dział Karier Studenckich i Promocji Uczelni, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice

Dorota Turska (doradca zawodowy/psycholog), telefon: +48 32 364  10 93,  mail: dturska@sum.edu.pl.

 

 

 

 

 

Projekt „Odkryj z nami swoją przyszłość! Podnoszenie jakości usług oferowanych przez ABK” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój