Korzyści dla studentów z udziału w projekcie

Dzięki udziałowi w projekcie studenci otrzymają:
  • Rozpoznanie kompetencji miękkich niezbędnych na dzisiejszym rynku pracy, dzięki wypełnieniu profesjonalnego testu kompetencji
  • Feedback dotyczący dalszej ścieżki rozwoju zawodowego
  • Pomoc w stawianiu pierwszych kroków na rynku pracy
  • Wsparcie przy pisaniu dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowanie przed rozmową kwalifikacyjną
  • Wsparcie przy zakładaniu działalności gospodarczej (szkolenia)
  • Coaching w trakcie pierwszych tygodni w nowym miejscu pracy
  • Mentoring w miejscu pracy/stażu