Artykuły

STYPENDIA RZĄDU WŁOSKIEGO DLA CUDZOZIEMCÓW I OBYWATELI WŁOSKICH MIESZKAJĄCYCH ZA GRANICĄ (TERMIN SKLADANIA WNIOSKÓW: 30 MAJA 2019)

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej (MAECI) dysponuje stypendiami dla studentów zagranicznych oraz studentów obywateli włoskich mieszkających za granicą (IRE) na rok akademicki 2019/2020 mającymi na celu promowanie międzynarodowej współpracy kulturalnej, upowszechnianie znajomości języka, kultury i nauki włoskiej oraz przybliżenie systemu gospodarczego oraz technologii włoskiej na świecie.

Stypendia są przyznawane na studia oraz na realizację programów szkoleniowych i/lub naukowych we włoskich instytutach państwowych lub prawnie uznanych. Zgłoszenia online należy przesyłać za pośrednictwem specjalnego portalu do godz. 14.00 (czasu włoskiego) 30 maja 2019 r.

 

Warunki konkursu, zawierające zasady zgłaszania kandydatur oraz informacje dotyczące procedury selekcji zgłoszeń, są dostępne na specjalnym portalu https://studyinitaly.esteri.it/, a także na następującej stronie w języku włoskim:

(https://ambvarsavia.esteri.it/Ambasciata_Varsavia/resource/doc/2019/05/bando_a.a.2019_2020_in_italiano.pdf)
i angielskim:

(https://ambvarsavia.esteri.it/Ambasciata_Varsavia/resource/doc/2019/05/bando_a.a.2019_2020_in_inglese.pdf)