Artykuły

OFERTA PRACY DLA LEKARZY

"Zdrowie Pacjenta Naszą Największą Wartością"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

 

Oferta:

SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku zatrudni na dogodnych warunkach:

  • Lekarzy (specjalistów psychiatrów; w trakcie specjalizacji psychiatrycznej; planujących rozpocząć specjalizację psychiatryczną)
  • Lekarza - Przewodniczącego Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych
  • Lekarzy zainteresowanych pełnieniem dyżurów lekarskich na Izbie Przyjeć

 

www.psychiatra.com

tel. 32 / 43 28 100

fax 32 / 32 26 875

ul. Gliwicka 33

44-201 Rybnik

e-mail: praca@psychiatria.com