Artykuły

Praktyki studenckie w 2019 roku

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy MIRA-MAR w Pogorzelicy zaprasza studentki i studentów do odbycia nieodpłatnej praktyki zawodowej z fizjoterapii w zakresie kinetyterapii i fizykoterapii, balneoterapii w roku 2019.

Ośrodek zapewnia:
- odpowiednie stanowiska zgodnie z programem praktyk,
- zapoznanie studentów z regulaminem Ośrodka, przepisami BHP,
- nadzór nad wykonywaniem przez studentów zadań wynikających z programu praktyk,
- nocleg i wyżywienie nieodpłatnie,
- zwrot kosztów dojazdu.

MIRA-MAR
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy
72-351 Pogorzelica, ul. Leśników 1
tel. 91 / 38 63 565/646, kom. 604 178 89
www.mira-mar.ta.pl
mira@ta.pl