Artykuły

Legia Akademicka

LEGIA AKADEMICKA to program skierowany do studentów, zarówno kobiet jak i mężczyzn, którzy chcieliby odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy.
w 2017 roku MON uruchomiło pilotażowy projekt ochotniczego szkolenia studentów Legia Akademicka. W ramach programu szkolenie ukończyło ponad 3000 studentów i studentek.
W tym roku limit miejsc wynosi 5000.

Szczegóły dostępne są pod adresem www.legiaakademicka.wp.mil.pl

legiaakademicka@mon.gov.pl
tel. +48 / 261 874 672