Artykuły

PŁATNY STAŻ DLA FARMACEUTÓW

Apteki Centrum Zdrowia zapraszają studentów ostatniego roku na kierunku farmacja do realizowania PŁATNYCH 6-MIESIĘCZNYCH OBOWIĄZKOWYCH STAŻY MAGISTERSKICH
w naszych aptekach w Szczecinie, Koszalinie
 i w innych miastach w Polsce północno-zachodniej.


Oferujemy:
- stypendium stażowe,

- pomoc w relokacji,

- nowoczesne apteki,

- opiekę doświadczonych opiekunów i merytorycznie silnych zespołów,

- możliwość rozpoczęcia stażu już od wakacji, aby szybciej uzyskać uprawnienia zawodowe - w zależności od dyspozycyjności stażysty,

- pomoc w dopełnieniu formalności związanych z organizacją stażu w Inspektoracie Farmaceutycznym czy Okręgowej Izbie Aptekarskiej ,

- dla chętnych możliwość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu stażu (nie wiążemy stażystów żadnymi umowami lojalnościowymi!).


Wymagania:
- gotowość do relokacji do Polski północno-zachodniej,
- chęć do nauki i rozwoju zawodowego,

- chęć uczestnictwa w szkoleniach,
- sumienność, zaangażowanie i odpowiedzialność,
- wysoka kultura osobista,

- umiejętność pracy w zespole.

Sposób aplikowania:

Prosimy o przesłanie CV zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych według wzoru przedstawionego poniżej na hr@aptekacentrumzdrowia.pl

Prosimy o zawarcie w CV następującej zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb rekrutacji prowadzonej przez AQUAPHARM Sp. z o.o. Sp. k. i APTEOPHARM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibami w Szczecinie. Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją o sposobie przetwarzania moich danych osobowych i przysługujących mi prawach, w tym w szczególności do cofnięcia zgody w każdym czasie.”

W trybie Rozporządzenia RODO (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.) informujemy iż:

  1. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych przekazanych na potrzeby rekrutacji są AQUAPHARM Sp. z o.o. Sp. k. i APTEOPHARM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibami w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 23-24/ 35.
  2. Dane przekazane przez Panią/Pana będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
  3. Dane przekazane przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania oraz żądania usunięcia i zapomnienia. W dowolnym momencie może Pani/Pan to uczynić kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - dla Aquapharm Sp. z o.o. Sp. k. pod adresem iod@aptekacentrumzdrowia.pl, dla Apteopharm Sp. z o.o. Sp. k. pod adresem daneosobowe@aptekacentrumzdrowia.pl