Artykuły

OFERTA PRACY DLA RATOWNIKA MEDYCZNEGO

SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU SPÓŁKA Z O.O.

zatrudni na stanowisko:

Ratownika Medycznego

 

Oferujemy:

  • umowa o pracę w pełnym wymiarze godzin lub umowa cywilno-prawna,
  • fundusz socjalny,
  • ubezpieczenie grupowe,
  • możliwość rozwoju zawodowego,
  • przyjazne środowisko pracy.

Wymagamy:

  • wykształcenie wyższe lub średnie ratownicze,
  • sumienności, samodzielności i dobrej organizacji pracy,
  • komunikatywności i otwartości.

Osobą upoważnioną z ramienia Szpitala w celu udzielania niezbędnych informacji związanych z przedmiotowym ogłoszeniem jest:

- Naczelna Pielęgniarka tel.: 32 277 61 16

- Specjalista ds. rekrutacji tel.: 32 277 61 10

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego oraz dokumentów potwierdzających kwalifikacje na adres mlopuszanska@szpitalzabrze.pl  w temacie wiadomości wpisując: Ratownik. Prosimy o zawarcie w CV/aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji oraz kolejnych rekrutacji prowadzonych przez Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa unijnego oraz polskiego w zakresie ochrony danych osobowych.

Zostałam/em  poinformowany, że Administratorem Danych Osobowych jest Szpital Miejski Sp. z o.o. w Zabrzu, przy ul. Zamkowej 4, 41-803 Zabrze. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych wymienionych w niniejszym ogłoszeniu jest dobrowolne i niezbędne do procesu rekrutacji. Podanie dodatkowych danych i informacji, wykraczających poza zakres niniejszego ogłoszenia, nie jest wymagane. ”

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o., a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu iod@szpitalzabrze.pl