Artykuły

OFERTA PRACY DLA EKSPERTA KLINICZNEGO, OKULISTY

OFERTA PRACY

Ekspert kliniczny, okulista

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

  • Konsultacje merytoryczne w zakresie informacji przedstawianych w przeglądach klinicznych (Moduł 2.5 dokumentacji rejestracyjnej) dla okulistycznych produktów leczniczych wprowadzanych do obrotu na terenie UE (produkty oryginalne, o ugruntowanym zastosowaniu medycznym oraz generyczne),
  • Sygnowanie raportów klinicznych.

WYMAGANIA

  • Specjalizacja w zakresie okulistyki,
  • Stopień naukowy doktora nauk medycznych,
  • Czynna praktyka okulistyczna,
  • Własne publikacje oryginalne i/lub przeglądowe.

OFERUJEMY

  • Umowa o dzieło na poszczególne zlecenia/zamówienia.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres biuro@twojakariera.net do dnia 30.09.18 r.

http://medjobs.pl/2